Helpdesk - Melzer, spol. s r.o.

Online systém pro zadávání zákaznických požadavků

QI Helpdesk

Vítejte na helpdesku společnosti MELZER. Využívání této služby Vám přináší tyto výhody:

  • Veškerá komunikace s námi je na jednom místě
  • Kompletní přehled o průběhu řešení
  • Snadná evidence včetně nahrávání příloh
  • Zasílání e-mailů o průběhu řešení
  • Možnost využití různých typů přihlašovacích účtů

Typy přihlašovacích účtů, které Vám můžeme vytvořit:

  1. Evidence požadavků a přehled o vlastních požadavcích.
  2. Evidence požadavků a přehled o požadavcích celé své společnosti.
  3. Přehled o požadavcích celé své společnosti bez možnosti evidence.

Prosíme, zašlete nám na adresu hotline@melzer.cz seznam klíčových uživatelů, pro které Vám následně založíme přihlašovací účty.

Seznam uvádějte v následující podobě:

Jméno a příjmení Pracovní pozice E-mail Telefon Typ účtu (viz výše)
Jan Novák Vedoucí nákupu novak@firmaxy.cz 602 123 456 1

Zároveň nám prosím sdělte, který uživatel bude mít tzv. Hlavní účet. Tento uživatel spravuje po přihlášení na web helpdesku požadavky, které byly zaevidovány konzultanty MELZER (např. po zavolání na hotline), a sice těch pracovníků vaší organizace, kteří nemají svůj přihlašovací účet. O řešení těchto požadavků je také informován e-mailem.

Je také možné nahlásit nám, který účet má plnit funkci tzv. Supervisora. Na e-mail tohoto účtu pak chodí veškeré notifikace o požadavcích celé své společnosti.

Po založení přihlašovacích účtů budou do nového systému převedeny i stávající nevyřešené požadavky, které od Vás evidujeme.